Στο ELC έχουμε καθιερώσει τη δημιουργική κατανόηση και αναπαραγωγή λογοτεχνικών κειμένων από τους μαθητές μας ως ένα από τα βασικότερα μέσα εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας από τα πρώτα βήματα μέχρι και το Proficiency. Επιλέξαμε αυτή τη μέθοδο γιατί η λογοτεχνία είναι ένα πολύ δραστικό μέσο τόσο καλλιέργειας της γλώσσας όσο και ανάπτυξης της κριτικής και της φαντασίας των μαθητών/τριών. Δραστηριότητες όπως η ανάγνωση παραμυθιών, βιβλίων κλασσικής λογοτεχνίας προσαρμοσμένα για μικρά παιδιά, η συγγραφή Book Report, η συγγραφή ποιημάτων και διηγημάτων εστιάζουν:

α) στην καλλιέργεια της γλώσσας
β) στην κατανόηση της εισερχόμενης πληροφορίας και τέλος
γ) στη χρήση γλώσσας ως μέσο έκφρασης.