Πρόγραμμα Listening 2019-20

ELC Argiris Hatzopoulos

· Ο κάθε μαθητής/τρια επιλέγει να κάνει το LISTENING το Σάββατο ή την Κυριακή (εκτός κάποιων περιπτώσεων όπου προσφέρεται μόνο η μία από τις δύο ημέρες)


· H προσέλευση των μαθητών πρέπει να γίνεται ακριβώς στην προκαθορισμένη ώρα.


· Το πρόγραμμα των Listening είναι


Level 600 Κυριακή 16.30 - 17.30  

Level 700 Κυριακή 17.30 - 18.30 μ

Level 800 Κυριακή 18.30 - 19.30 μ

Level 900 Κυριακή 19.30 - 20.30


Περιμένοντας τις εξετάσεις

Περιμένοντας τις εξετάσεις


1o Listening

Κυριακή 20 Οκτωβρίου

2o Listening

Κυριακή 17 Νοεμβρίου

3o Listening

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου

4ο Listening

Κυριακή 12 Ιανουαρίου

5ο Listening

Κυριακή 16 Φεβρουαρίου

6ο Listening

Κυριακή 22 Μαρτίου

7ο Listening

Κυριακή 12 Απριλίου

8ο Listening

Κυριακή 16 Μαϊου