4η Σχολή Γονέων

English Language Courses Αργύρης Χατζόπουλος

..

1η Συνάντηση: Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017, ώρα 18.00

Στόχος της Σχολής είναι η βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια, η ενημέρωση σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές ανάγκες των παιδιών, η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών, η ενθάρρυνση των γονέων να συμμετέχουν στις σχολικές δραστηριότητες κλπ..

Συντονίστρια η κ. Μαρία Χατζηπανταζή είναι συμβουλευτική ψυχολόγος και συνεργάζεται με σχολεία και φορείς (Τράπεζα της Ελλάδος, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με αυτισμό, Ελληνική Αντλεριανή εταιρεία) δουλεύοντας με ομάδες γονέων, παιδιών, εφήβων και ενηλίκων). Εργάζεται επίσης ιδιωτικά.

Διάρκεια 14 ώρες (συνολικά 7 συναντήσεις των δύο ωρών)

Πού και πότε Κυριακή στις 18.00 - 20.00 στο χώρο του φροντιστηρίου μας

Ημερομηνία

Θεματολογία

Κυριακή 5 Νοεμβρίου

1η Σχολή Γονέων:

Ο μύθος των δυστυχισμένων εσωστρεφών παιδιών

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου

2η Σχολή Γονέων:

Η οικογένεια και τα πιθανά στάδια κρίσης της

Κυριακή 21 Ιανουαρίου

3η Σχολή Γονέων:

Πώς αντιμετωπίζουμε τα πείσματα και τις εμμονές των παιδιών μας

Κυριακή 11 Μαρτίου

4η Σχολή Γονέων:

Οργάνωση μελέτης και του χρόνου των παιδιών μας

Κυριακή 1 Απριλίου

5η Σχολή Γονέων

Διαχείριση θυμού και κρίσεων οργής των παιδιών μας

Κυριακή 6 Μαϊου

6η Σχολή Γονέων

Επαγγελματικός προσανατολισμός σε παιδιά από 12 ετών και άνω

Κυριακή 3 Ιουνίου

7η Σχολή Γονέων

Βασικές αρχές σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας

Τρόπος διεξαγωγής η Σχολή Γονέων ξεκινά με μια μικρή εισήγηση - ενημέρωση από την ψυχολόγο πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα και στη συνέχεια ακολουθεί διάλογος και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της ομάδας. Κάθε συνεδρία θα κλείνει με την εξαγωγή συμπερασμάτων και συμβουλών

Δήλωση Συμμετοχής: μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή τηλεφωνικώς (τηλ. 2310200383) μέχρι την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017

Κόστος Συμμετοχής 70 Ευρώ για όλες τις συναντήσεις