Σχολή Γονέων

English Language Courses Αργύρης Χατζόπουλος

..


1η Συνάντηση: Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018, ώρα 18.00

Στόχος της Σχολής είναι η βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια, η ενημέρωση σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές ανάγκες των παιδιών, η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών, η ενθάρρυνση των γονέων να συμμετέχουν στις σχολικές δραστηριότητες κλπ..

Συντονίστρια η κ. Μαρία Χατζηπανταζή είναι συμβουλευτική ψυχολόγος και συνεργάζεται με σχολεία και φορείς (Τράπεζα της Ελλάδος, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με αυτισμό, Ελληνική Αντλεριανή εταιρεία) δουλεύοντας με ομάδες γονέων, παιδιών, εφήβων και ενηλίκων). Εργάζεται επίσης ιδιωτικά.

Διάρκεια 14 ώρες(συνολικά 7 συναντήσεις των δύο ωρών)

Πού και πότε Κυριακήστις 18.00 - 20.00 στο χώρο του φροντιστηρίου μας

 

Ημερομηνία

Θεματολογία

Κυριακή 4 Νοεμβρίου

1η Σχολή Γονέων:

Χαρακτηριστικά προβλήματα προεφήβων και εφήβων

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου

2η Σχολή Γονέων:

Υπεργονεϊκότητα: τα χαρακτηριστικά του φαινομένου και οι συνέπειες στη ζωή των παιδιών μας

Κυριακή 20 Ιανουαρίου

3η Σχολή Γονέων:

Εκρήξεις θυμού και πείσματος των παιδιών και εφήβων και αντιμετώπιση  τους

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου

4η Σχολή Γονέων:

Πώς ο τύπος προσωπικότητας του γονέα επιδρά στην ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών

Κυριακή 31 Μαρτίου

5η Σχολή Γονέων

Ερωτική απογοήτευση των εφήβων και πώς την αντιμετωπίζουμε

Κυριακή 14 Απριλίου

6η Σχολή Γονέων

Τονώνοντας την αυτοεκτίμηση των παιδιών μας

Κυριακή 26 Μαίου

7η Σχολή Γονέων

Πώς οι γονείς μπορούν να διαχειριστούν με επιτυχία τους επικίνδυνους πειραματισμούς των παιδιών τους

Τρόπος διεξαγωγής η Σχολή Γονέων ξεκινά με μια μικρή εισήγηση - ενημέρωση από την ψυχολόγο πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα και στη συνέχεια ακολουθεί διάλογος και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της ομάδας. Κάθε συνεδρία θα κλείνει με την εξαγωγή συμπερασμάτων και συμβουλών

Δήλωση Συμμετοχής: μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή τηλεφωνικώς (τηλ. 2310200383) μέχρι την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018

Κόστος Συμμετοχής: 70Ευρώ για όλες τις συναντήσεις