Οι δηλώσεις συμμετοχής για το MSU Michigan Lower & για το MSU Michigan Proficiency μπορούν να γίνουν μέχρι τις 18 Μαρτίου .