Το πρόγραμμα σπουδών του English Language Courses, το οποίο απορρέει από τη γενικότερη φιλοσοφία μας να αντιμετωπίζεται η Αγγλική Γλώσσα ως πολιτισμικό γεγονός, έχει 4 κύριους στόχους, οι οποίοι αλληλοσυμπληρώνονται, στηρίζουν και επεκτείνουν ο ένας τον άλλον σε κάθε επίπεδο διδασκαλίας των Αγγλικών:

  1. να αγαπήσουν οι μαθητές την Αγγλική Γλώσσα από τα πρώτα χρόνια των σπουδών τους
  2. να κατακτήσουν την Αγγλική Γλώσσα στο επίπεδο της ομιλίας, της κατανόησης και της ορθής χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου
  3. να έρθουν σε επαφή με ότι καλύτερο υπάρχει στον σύγχρονο και κλασσικό τομέα της Βρετανικής και της Αμερικάνικης λογοτεχνίας
  4. να έρθουν σε επαφή με την Βρετανική και την Αμερικάνικη κουλτούρα

Κατσικοπούλου Μυρτώ, Profieciency (Γ΄Γυμνασίου)Κατσικοπούλου Μυρτώ, Profieciency

Τσανγκ Μαρία, Proficiency, (Γ' Γυμνασίου)Τσανγκ Μαρία, Proficiency