Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής

στα Αγγλικά: Hero’s Quest

.

Kυριακή 11 Δεκεμβρίου

11.00-12.30:Pre-Lower- Lower

12.30-14.00:Advanced-Proficiency

1

11.00 -12.30: Level 600-700

12.30- 14.00: Level 800-900

«Hero’s Quest»

1. Writing prompts

2. Narrator types

3. The Hero’s Quest

4. Questions every good writer should ask

 

12

Πόσα εργαστήρια θα γίνουν;

Συνολικά θα γίνουν 3 (τρία) 1ο Σεμινάριο (11 Δεκεμβρίου): HERO’S QUEST, 2ο Σεμινάριο (25 Φεβρουαρίου): THE 6th SENSE, 3ο Σεμινάριο (18 Μαρτίου): MYSTERY NIGHT. Το κάθε σεμινάριο θα διαρκεί 90 λεπτά.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το εργαστήριο απευθύνεται στα επίπεδα Pre-Lower, LowerAdvanced, Proficiency και είναι κατάλληλο για επίδοξους συγγραφείς! αλλά και για όσους θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στην γραφή.

Τι περιλαμβάνουν τα εργαστήρια;

Τα εργαστήρια θα περιλαμβάνουν αναγνώσεις συζητήσεις και workshop. Τα workshop θα περιλαμβάνουν μικρές και δημιουργικές εργασίες, τύπου prompts, όπου οι συμμετέχοντες θα παράγουν ένα μικρό κείμενο με βάση κάποιες οδηγίες - τεχνικές που θα έχουν προκύψει ύστερα από ανάλυση παραδειγμάτων. Μέσω των ασκήσεων και παραδειγμάτων, με παρατηρήσεις στα γραπτά των συμμετεχόντων θα δοθεί έμφαση: στην πρώτη ιδέα, στους χαρακτήρες, στην πλοκή, στο περιβάλλον, στο δραματικό διάλογο, στο ρυθμό, στη φωνή.

Ποιοι θα διδάξουν;

Στο Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής θα διδάξει η κ. Κική Χατζοπούλου καθηγήτρια της Αγγλικής Φιλολογίας με ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες στη Δημιουργική Γραφή (Μεταπτυχιακό στην Δημιουργική Γραφή για εφήβους στο New School of New York).

Πόσο κοστίζει;

Το εργαστήριο προσφέρεται δωρεάν για τους μαθητές/τριες του φροντιστηρίου & έναντι διδάκτρων για μαθητές/τριες εκτός ELC

(για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην γραμματεία: 2310200383, ώρα 17.00 - 22.00)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι το Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος _________________________________________________ γονέας και κηδεμόνας του/της ________________________________________________ δηλώνω υπεύθυνα πως επιθυμώ το παιδί μου να συμμετέχει στην 2ο Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής του Φροντιστηρίου ELC

1 – 12 -2016

Υπογραφή