Τα δίδακτρα στο ELC για το σχολικό έτος 2019 - 20 θα δωθούν σε τρεις δόσεις:

  • Α΄ δόση: 15 Σεπτεμβρίου -30 Σεπτεμβρίου
  • Β΄ δόση: 1-23 Δεκεμβρίου
  • Γ΄ δόση: 1-30 Μαρτίου

ή σε 8 μηνιαίες δόσεις.

Γραπτή υπενθύμιση για τις παραπάνω ημερομηνίες θα δοθεί στους μαθητές/τριες για τους γονείς τους μια εβδομάδα πριν την έναρξη του χρονικού διαστήματος για την κάθε δόση.

 

Δίδακτρα 2019 -20

Aνταποκρινόμενοι στις οικονομικές δυσκολίες που όλοι αντιμετωπίζουμε, αλλά θέλοντας να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο σπουδών που παρέχουμε, λάβαμε τις εξής αποφάσεις όσον αφορά τα δίδακτρα της περιόδου 2016-17:

  1. γενική μείωση των διδάκτρων 10% και επιστροφή στα δίδακτρα της πειόδου 2006-07
  2. έκπτωση 10% σε φοιτητές Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι.
  3. έκπτωση 10% σε μέλη της ίδιας οικογένειας (ισχύει και για τα δύο παιδιά)
  4. έκπτωση 10% σε μέλη πολύτεκνων οικογένειων
  5. αύξηση του αριθμού υποτροφιών με κοινωνικά κριτήρια (θεσμός που ήδη λειτουργούσε ανεπίσημα)
  6. δωρεάν εισαγωγικά μαθήματα για παιδιά Α΄Δημοτικού και προσχολικής ηλικίας

Δίδακτρα - English Language CoursesΔίδακτρα - English Language Courses