Πτυχία

Μπίνο Πάμελα, Proficiency, (Α΄Λυκείου)

 

Πτυχία του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE

Πτυχία του  University of MICHIGAN

Πτυχία του Michigan State University (MSU)

 

Κρατικά πτυχία Γλωσσομάθειας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πτυχία για εισαγωγή σε Αγγλόφωνα πανεπιστήμια σε Πτυχιακό ή σε Μεταπτυχιακό επίπεδο