Μαριάννα Τιλκερίδου, Α' Γυμνασίου, Lower

Μαριάννα Τιλκερίδου, Proficiency

1ο ΤΕΣΤ

Level 700, 800, 900

Κυριακή 5 Νοεμβρίου

10.00:

12.00:

17.00: