Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής στα Αγγλικά

Kυριακή 6 Μαρτίου

15.00 -16.30: Level 600-700

16.30- 18.00: Level 800-900


«Mystery Night»

1. Writing prompts

2. Narrator types (an amateur detective or a hardboiled detective?)

3. The Mystery Arc

4. Questions every good detective should ask

5. OUR VERY OWN MURDER MYSTERY – SOLVE IT WITH YOUR TEAM AND WIN