Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Σάββατο

κ. Αργύρης

17.15 - 17.45

κ. Αντώνης

11.30-12.00

κ. Κική Κολ.

19.00-20.00

κ. Ελίζα

19.00 --19.30

κ. Ακριβή

17.15-18.55

κ. Άννα

18.30-19.00

κ. Σόφη

17.15 - 17.45

κ. Κική Χατζ.

19.00-19.40

Κ. Μάθιου

19.00 - 19.30

κ. Μαρίνα

17.15-18.55

κ. Ρίτα (Γερμανικά)

14.30 - 14.45

κ. Μάρω (Γαλλικά)

11.00- 11.30