Πανεπιστήμια & Φορείς

Ηλεκτρονικές Εγκυκλοπαίδειες

Online Παιχνίδια & Παραμύθια

Εκπαιδευτική πύλη (Υπουργείο Παιδείας) www.e-yliko.sch.gr
Αγγλικά Βρεταννικό Συμβούλιο (British Council)  www.britishcouncil.gr
Ελληνοαμερικανική Ένωση (Hellenic American Union) www.hau.gr
Πανεπιστήμιο Cambridge, τομέας εξετάσεων www.cambridge-efl.org.uk
UCAS - Universities and Colleges - Admission Service www.ucas.com
Πανεπιστήμιο Michigan, τομέας εξετάσεων www.lsa.umich.edu/eli
Educational Training Service (TOEFL, TOEIC, GMAT etc.) www.ets.org
Εφημερίδα "Financial Times" www.financialtimes.co.uk
BBC www.bbc.co.uk
London Tourist Board www.londontouristboard.com
Visit Britain (Επίσημος ταξιδιωτικός οδηγός για τη Βρεταννία) www.visitbritain.com
Ιστοσελίδα με Teaching Resources τιυ University of Cambridge ESOL Examinations www.cambridgeESOL.org

Χρησιμοποιείστε το λεξικό

www.oup.com/elt/oald/

Λεξικά Online

Cambridge Advanced Learner's Dictionary
On-line το αγγλο-αγγλικό λεξικό
dictionary.cambridge.org

Λεξικά-Μεταφράσεις

Διαθέσιμα λεξικά και μεταφραστές για πλήθος γλωσσών www.word2word.com/dictionary.com

Ιατρικό λεξικό
www.nlm.nih.gov/medlineplus/mplusdictionary.html

Oxford University Press
www.oup.com/us/?view=usa

Συλλογή λεξικών ταξινομημένων ανά θεματική κατηγορία
stommel.tamu.edu/~baum/hyperref.html

Συλλογή νομικών λεξικών
www.lawdictionaries.com

Longman dictionaries
www.longman.com/dictionaries

MacMillan English Dictionaries
www.macmillandictionary.com

All dictionaries
Συλλογή λεξικών ταξινομημένα ανά γλώσσα και θεματική κατηγορία www.alldictionaries.com

Free translations Μεταφραστής κειμένων και ιστοσελίδων www.freetranslation.com/web.htm