Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
Στο ELC χρησιμοποιούμε συχνά το debate κατά τη διάρκεια των μαθημάτων για να ωθήσουμε αποτελεσματικά την ανάμειξη και συμμετοχή των μαθητών. Χρησιμοποιώντας το debate σαν πλαίσιο για μάθηση, ελπίζουμε να οδηγήσουμε τους μαθητές να διεξάγουν προχωρημένη έρευνα του θέματος, ώστε να συγκεντρώσουν υποστηρικτικά στοιχεία, να εμπλακούν σε συνεργατική μάθηση, να εκτελέσουν αποστολές, να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας και να αναπτύξουν τις δεξιότητες-λειτουργίες της ηγεσίας και του ομαδικού πνεύματος.

Επίσημο debate
Οι αγώνες debate γίνονται στο ELC δύο φορές το χρόνο και συμμετέχουν σ’ αυτούς όλοι οι μαθητές των επιπέδων 800 και 900. Με την εποπτεία των καθηγητών συγκροτούνται ισοδύναμες ομάδες οι οποίες αποτελούνται από 3-4 άτομα. Τα θέματα των debate δίνονται μία δύο εβδομάδες νωρίτερα ώστε να έχουν τον χρόνο οι ομάδες να προετοιμαστούν. Οι διαιτητές, ακούγοντας την επιχειρηματολογία των ομάδων επιλέγουν τον νικητή κάθε συνάντησης. Στο τέλος της ημέρας απομένουν δύο ομάδες οι οποίες διαγωνίζονται ενώπιον όλων όσων έλαβαν μέρος.

* ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Saturday 16 April DEBATE

15 DEBATE TOPICS...800+900 students should start working!!!

15 Debate topics
1. Television is better than book
2. Television is a bad influence
3. Homework should be banned
4. School attendance should be voluntary
5. Cigarettes should be illegal
6. The Internet has done more harm than good
7. It is morally acceptable to experiment on animals for medical purposes
8. Schools should end the practice of giving awards
9. Cell phones should be allowed in schools
10. Grades in schools do more harm than good
11. Zoos do more harm than good
12. Does society have the right to put someone to death?
13. Should the internet be censored?
14. Is TV bad?
15. To Facebook or to not to Facebook?

 

DebateDebate