ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Ενημερωτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Αγαπητοί Γονείς,

Τώρα, που ο κόσμος μας έχει πλέον αποκτήσει στενούς δεσμούς επικοινωνίας, που η κατοχή της Αγγλικής Γλώσσας παγκοσμίως είναι αναγκαία, τα παιδιά μας για να πετύχουν σε όλους τους τομείς που ανοίγονται μπροστά τους, για ν’ αντιμετωπίσουν τις ανάγκες μιας καριέρας πρέπει να διαθέτουν βαθιά γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Η κατάκτηση της Αγγλικής Γλώσσας χρειάζεται μακροχρόνια και πολλή δουλειά και προπάντων μεθοδική και οργανωμένη.

Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας σκοπό έχει να σας πληροφορήσει:

γενικότερα για τον τρόπο λειτουργίας του English Language Courses

για τους στόχους που έχουμε θέσει για την οργάνωση των σπουδών

για τις μεθόδους διδασκαλίας που ακολουθούμε

για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθεια στο σπίτι

για το πρόγραμμα των εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων (club) που θα λειτουργήσουν φέτος για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε για την πρόοδο του παιδιού σας

Στόχοι & Φιλοσοφία

Το πρόγραμμα σπουδών του English Language Courses, το οποίο απορρέει από τη γενικότερη φιλοσοφία μας να αντιμετωπίζεται η Αγγλική Γλώσσα ως πολιτισμικό γεγονός, έχει 4 κύριους στόχους, οι οποίοι συμπορεύονται, στηρίζουν και επεκτείνουν ο ένας τον άλλον σε κάθε επίπεδο διδασκαλίας των Αγγλικών:

Α. να αγαπήσουν την Αγγλική Γλώσσα από τα πρώτα χρόνια των σπουδών τους

Β. να κατακτήσουν οι μαθητές την Αγγλική Γλώσσα στο επίπεδο της

ομιλίας, της κατανόησης και της ορθής χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου

Γ. να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με ότι καλύτερο υπάρχει στον σύγχρονο και κλασσικό τομέα της Βρετανικής και Αμερικάνικης λογοτεχνίας

Δ. να έρθουν σε επαφή με την Βρετανική, Αμερικάνικη κουλτούρα

Το προσωπικό

Για να πετύχει τους παραπάνω στόχους, το English Language Courses διαθέτει διδακτικό προσωπικό ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου, τόσο από άποψη τυπικών προσόντων όσο και από διδακτικής ικανότητας.

Οργάνωση των σπουδών

Στο English Language Courses έχουμε οργανώσει τις σπουδές σε εννέα επίπεδα, Level 100–900, και με την προϋπόθεση ότι ένα παιδί αρχίζει τις σπουδές του σε εμάς σε ηλικία εννέα ετών (Γ΄ Τάξη Δημοτικού), το αργότερο σε πέντε χρόνια, όταν θα τελειώνει την Α΄ Γυμνασίου, θα είναι σε θέση να δώσει και να πετύχει στις εξετάσεις του Lower (Β2), και σε επτά χρόνια, όταν δηλ. το παιδί θα τελειώνει την Γ΄ Γυμνασίου μπορεί, όχι μόνο λόγω γνώσεων αλλά και ωριμότητας, να προσπαθήσει να δώσει με αξιώσεις τις εξετάσεις του Proficiency (Γ2) – πτυχίο που δηλώνει άριστη γνώση της Αγγλικής.

Επειδή τα εννέα επίπεδα σπουδών δεν αντιστοιχούν κατ’ ανάγκη και σε ημερολογιακά έτη, αλλά και επειδή το πρόγραμμα σπουδών είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και προσαρμόσιμο στις ιδιαίτερες ικανότητες και ρυθμούς του κάθε μαθητή/τριας, πολλά παιδιά, ίσως τα περισσότερα, κι αυτός είναι και ο στόχος μας, μπορούν να καλύψουν δύο επίπεδα σε μία χρονιά, οπότε μπορούν και να δώσουν τις εξετάσεις νωρίτερα.

Μεθοδολογία

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι τα μαθήματα γίνονται σε ολιγομελή και ευέλικτα τμήματα των 6-8 ατόμων, όπου η εξατομικευμένη διδασκαλία και η συνεχής αξιολόγηση επιτρέπει μεγαλύτερη και γρηγορότερη αποδοτικότητα, ενώ η μέθοδος που ακολουθούμε στηρίζεται 30% στη δομική προσέγγιση και 70% στην επικοινωνιακή.

Όταν λέμε επικοινωνιακή εννοούμε μια ανοιχτή, ενεργητική, δημιουργική προσέγγιση της Αγγλικής Γλώσσας, όπου ο μαθητής/ τρια αναπτύσσει την γλωσσική του ικανότητα ερχόμενος καθημερινά σε επαφή με κείμενα από διάφορα επικοινωνιακά πλαίσια, και ταυτόχρονα ωθείται στην συνεχή παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.

Όταν λέμε δομική προσέγγιση εννοούμε την προγραμματισμένη, με τη βοήθεια βιβλίου διδασκαλίας, όπου οι δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξει ο μαθητής, όπως ορθογραφία, ανάγνωση, κατανόηση, παραγωγή γραπτού λόγου διδάσκονται ξεχωριστά η κάθε μία, αναλύονται οι κανόνες και οι αρχές που τις συνοδεύουν.

Αξιολόγηση, ενημέρωση, συνεργασία

Η αξιολόγηση των μαθητών είναι λεπτομερής, γίνεται καθημερινά και περιοδικά. Επειδή πιστεύουμε πως η επιτυχία είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, διδασκόντων, μαθητών αλλά και γονέων, γι’ αυτό και επιδιώκουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία μαζί σας με 4 τρόπους:

1. με την 2μηνιαία ενημέρωση σας για τις επιδόσεις των μαθητών (καρτέλα με όλες τις επιδόσεις η οποία δίνεται στην ημέρα γονέων) (parent’s day)

2. με τις προγραμματισμένες συναντήσεις μαζί μας (parents’ days):

3. με τις συναντήσεις με τους καθηγητές. Το διδακτικό προσωπικό

βρίσκεται στη διάθεση σας σε προκαθορισμένες ώρες και μέρες προκειμένου να συζητήσει μαζί σας οποιαδήποτε απορία, παρατήρηση έχετε.

4. με την δυνατότητα να παρακολουθήσετε ένα ολόκληρο μάθημα της τάξης του παιδιού σας. Ερχόμενοι σε συνεννόηση με την/τον καθηγητή της τάξης σας μπορείτε να ορίσετε ποια ημέρα μπορείτε να παρακολουθήσετε το μάθημα.

Η λογοτεχνία στο σχολείο μας

Στο ELC έχουμε καθιερώσει τη δημιουργική κατανόηση και αναπαραγωγή λογοτεχνικών κειμένων από τους μαθητές μας ως ένα από τα βασικότερα μέσα εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας από τα πρώτα βήματα μέχρι και το Proficiency. Επιλέξαμε αυτή τη μέθοδο γιατί η λογοτεχνία είναι ένα πολύ δραστικό μέσο τόσο καλλιέργειας της γλώσσας όσο και ανάπτυξης της κριτικής και της φαντασίας των μαθητών/τριών. Δραστηριότητες όπως η ανάγνωση παραμυθιών, βιβλίων κλασσικής λογοτεχνίας προσαρμοσμένα για μικρά παιδιά, η συγγραφή Book Report, η συγγραφή ποιημάτων και διηγημάτων εστιάζουν:

α) στην καλλιέργεια της γλώσσας

β) στην κατανόηση της εισερχόμενης πληροφορίας και τέλος

γ) στη χρήση γλώσσας ως μέσο έκφρασης.

Το Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής στα Αγγλικά

Τα workshop περιλαμβάνουν μικρές και δημιουργικές εργασίες, τύπου prompts, όπου οι συμμετέχοντες παράγουν ένα μικρό κείμενο με βάση κάποιες οδηγίες - τεχνικές που έχουν προκύψει ύστερα από ανάλυση παραδειγμάτων. Μέσω των ασκήσεων και παραδειγμάτων, με παρατηρήσεις στα γραπτά των συμμετεχόντων δίνεται έμφαση στην πρώτη ιδέα, στους χαρακτήρες, στην πλοκή, στο περιβάλλον, στο δραματικό διάλογο, στο ρυθμό, στη φωνή με τελικό στόχο τη συγγραφή ενός διηγήματος στα Αγγλικά.

Συμπεριφορά στην τάξη και έξω από αυτήν

Οι κανόνες συμπεριφοράς που ακολουθούν έχουν ως στόχο να οριοθετήσουν τα πλαίσια μέσα στα οποία πρέπει να κινούνται οι μαθητές κατά την παραμονή τους στο χώρο των μαθημάτων. Η δική σας συμβολή στην τήρηση αυτών των κανόνων πιστεύουμε πως μπορεί να είναι μεγάλη.

Οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται στο μάθημα 2-3 λεπτά πριν και όχι νωρίτερα και να αποχωρούν αμέσως μετά την λήξη του μαθήματος

Πρέπει να ενημερώνετε τη γραμματεία όταν πρόκειται κάποιος μαθητής να απουσιάσει. Η γραμματεία θα σας ενημερώνει για τυχόν απουσίες ή όταν κάποιος μαθητής καθυστερεί επανειλημμένα

Οι μαθητές σεβόμενοι τους εαυτούς τους, τους άλλους και το χώρο, πρέπει να προσέρχονται στο μάθημα κόσμιοι και να διατηρούν και τις αίθουσες καθαρές

Οι μαθητές πρέπει να είναι συνεπείς στα καθήκοντά τους (home-work) για κάθε μάθημα. Κάθε φορά που κάποιος μαθητής θα έρχεται αδικαιολόγητα ανέτοιμος θα ενημερώνεστε τηλεφωνικά

Οι μαθητές πρέπει να σέβονται τη γνώμη και την ιδιαίτερη προσωπικότητα των άλλων, να μην κάνουν ειρωνικά σχόλια ή αρνητική κριτική

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα που έχουμε είναι εντυπωσιακά. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών/τριων μας, (που συχνά αγγίζει το 90%-100%), ιδιαίτερα εκείνων που ξεκίνησαν από μικροί/ες στο English Language Courses, αντιμετωπίζει με επιτυχία τις εξετάσεις της Αγγλικής Γλώσσας σε πτυχία του Michigan University (ECCE, ECPE), Cambridge University (FCE, CPE), Michigan State (CELC, CELP). Κάτι τέτοιο προσδοκούμε και για τα δικά σας παιδιά και για το σκοπό αυτό εργαζόμαστε σκληρά.

Εξωδιδακτικές δραστηριότητες (clubs)

Όσον αφορά τον τρίτο και τέταρτο στόχο, να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με την Βρετανική και Αμερικάνικη κουλτούρα, να αγαπήσουν την Αγγλική Γλώσσα, το English Language Courses ωθεί τα παιδιά να συμμετέχουν στα clubs που λειτουργούν με ευθύνη των καθηγητών (οι παρουσιάσεις και οι διάλογοι γίνονται αποκλειστικά και μόνο στην Αγγλική Γλώσσα). Πιο συγκεκριμένα λειτουργούν τα εξής clubs:

Club Debate

(οι μαθητές επιπέδων Adv 800, Prof 900, προετοιμάζονται και επιχειρηματολογούν σε επίκαιρα θέματα)

Club θερινών εκπαιδευτικών τμημάτων στην Αγγλία

(σε συνεργασία με το Concorde International English Language and Activity Courses Canterbury, Kent, UK) (Canterbury 2005, Rochester

2007, Cambridge 2009, Canterbury 2011, Caterbury 2013, Caterbury 2014, Caterbury 2016), Bath, 2017, Kent 2018

Οι μαθητές με τη συμμετοχή τους στα παραπάνω clubs, εκτός του ότι αποκομίζουν εξίσου σημαντικά διδακτικά οφέλη με εκείνα που αποκομίζουν από την διδασκαλία, αποκτούν ευρύτερες γνώσεις που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας τους,. Για μας το ζητούμενο δεν είναι μόνο να μάθει το παιδί Αγγλικά, είναι να γνωρίσει αξίες, είναι να διαμορφώσει χαρακτήρα.

« It’s not only about English, it’s about values, it’s about character».

Παράλληλα το English Language Courses προσφέρει και τα Club Σκι, μέσω του οποίου επιδιώκεται η επαφή με την φύση, Football, Basketball, Quiz, όπου οι μαθητές μπορούν να διασκεδάσουν και νιώσουν ότι ανήκουν σε μια κοινότητα με κοινά ενδιαφέροντα.

Drama Club Θέατρο & Θεατρικό παιχνίδι

ένας διαφορετικός τρόπος διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας

Το English Language Courses οργανώνει κάθε χρόνο το Drama Club (θεατρικό Εργαστήρι) δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές/τριες του να καλλιεργήσουν την ικανότητα τους να επικοινωνούν στην Αγγλική Γλώσσα και να ψυχαγωγηθούν.

Το εργαστήριο λειτουργεί κάθε Σάββατο - συνολικά θα γίνουν 25 συναντήσεις όλη τη χρονιά + πρόβες για την παράσταση που θα γίνει στο τέλος της χρονιάς.

Με την βοήθεια και τον συντονισμό των δραματουργών – ηθοποιών και των καθηγητών του φροντιστηρίου μέσα σ’ ένα ελεύθερο

περιβάλλον

οι μαθητές/τριες θα συμμετέχουν σε συλλογικές δράσεις που θα συνδυάζουν παιχνίδι, φαντασία, κίνηση και άλλες δεξιότητες

θα αναπλάθουν την πραγματικότητα (play role)

θα δραματοποιούν γεγονότα από τον κόσμο της φαντασίας (fantasy play)

θα διαβάζουν και θα κατανοούν κείμενα γραμμένα στα Αγγλικά θα μάθουν ν’ αναγνωρίζουν σ’ αυτά χαρακτήρες και συναισθήματα θα εξασκηθούν στο να ερμηνεύουν ρόλους και ν’ αναπαριστούν καταστάσεις

και στο τέλος της χρονιάς θα συμμετέχουν στο ανέβασμα μιας θεατρικής παράστασης στα πλαίσια του English Drama Festival.

ELC Summer Club England

Κάθε χρόνο μαθητές των επιπέδων Lower και Proficiency έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν, να παραμείνουν και να παρακολουθήσουν μαθήματα Αγγλικών σε κολέγια της Αγγλίας.

Το πρόγραμμα διαρκεί δύο εβδομάδες και περιλαμβάνει πρωινά μαθήματα Αγγλικών (καθημερινά 9.00 – 13.00 μ.μ) αλλά και απογευματινές επισκέψεις σε γειτονικές πόλεις και σε μουσεία, αλλά και ποικίλες δραστηριότητες εντός και εκτός του κολεγίου, όπου επιδιώκεται η επαφή και η γνωριμία των παιδιών με την τοπική κοινωνία και τον πολιτισμό της χώρας.

Μ’ αυτό τον τρόπο οι μαθητές μέσα σε ένα πραγματικό ξενόγλωσσο περιβάλλον αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της εκμάθησης της γλώσσας ως μέσο επικοινωνίας.

Σε κάθε δραστηριότητα εντός και εκτός κολεγίου οι μαθητές συνοδεύονται εκτός από τους υπεύθυνους του κολεγίου από εμένα και από δύο καθηγητές/τριες του English Language Courses.

Ευχαριστούμε που επιλέξατε και εμπιστευτήκατε το ENGLISH LANGUAGE COURSES ARGIRIS HATZOPOULOS

Αργύρης Χατζόπουλος

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Θεσσαλονίκη.

Τελείωσα το Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας ΑΠΘ και έκανα Μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Kent U.K. στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (Ap-plied Linguistics). Διδάσκω Αγγλικά εδώ και 21 χρόνια.

Τα πρώτα 11 χρόνια δίδαξα σε μικρά γκρουπ 4-5 ατόμων, όπου με την πάροδο του χρόνου, μέσα από συνεχή ενημέρωση, πειραματισμούς κατέληξα σ’ ένα προσωπικό τρόπο διδασκαλίας ο οποίος και αποτελέσματα έφερνε, λήψη πτυχίων, και ταυτόχρονα καλλιεργούσε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αγάπη θα έλεγα, για την Αγγλική Γλώσσα, αλλά και ένα δέσιμο μεταξύ των μαθητών που είχαν την αίσθηση ότι ανήκαν σε μία ομάδα.

Η αυξημένη ζήτηση του κόσμου για μαθήματα με οδήγησε στην δημιουργία ενός σύγχρονου και μοντέρνου αισθητικά Κέντρου Αγγλικής Γλώσσας, όπου εκεί το ζητούμενο ήταν να διατηρηθούν η φιλοσοφία, οι στόχοι και η μέθοδος που με επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια είχα διαμορφώσει.

Κάτι τέτοιο απαιτούσε καλούς συνεργάτες και ταυτόχρονα προσαρμογή τους στον ήδη υπάρχοντα τρόπο διδασκαλίας. Αυτό επιτεύχθηκε με την προσεκτική επιλογή μόνιμων συνεργατών, με σημαντική ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική πείρα και ικανότητες, και την συστηματικοποίηση της εκπαιδευτικής μου φιλοσοφίας.

Τα αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακά. Μέσα σε 10 χρόνια λειτουργίας του English Language Courses μαθητές μας πήραν 960 πτυχία (Lower - Advance - Proficiency) Michigan και Cambridge. Όπως ίσως κι εσείς θα έχετε ήδη διαπιστώσει για εμένα το English

Language Courses και γενικότερα η ενασχόληση μου με τη διδασκαλία των Αγγλικών δεν είναι απλά ένα επάγγελμα, αλλά ένας τρόπος ζωής, όπου η καθημερινή μου σχέση με τους μαθητές, μ’ εσάς, και τους συνεργάτες μου, ο συνεχής πειραματισμός και αναζήτηση τελειότερων και δημιουργικότερων τρόπων κατάκτησης της Αγγλικής Γλώσσας, με γεμίζει χαρά και ικανοποίηση.

elcthessaloniki

elcthessaloniki

#elcthessaloniki

12 χρόνια λειτουργίας

1120 πτυχία Lower (Β2), Proficiency (C2)

www.elc.edu.gr