Εργαστήρι Δημιουργικής

Γραφής στα Αγγλικά: ROMANCE Kυριακή 6 Δεκεμβρίου

15.00 -16.30: Level 600-700

16.30- 18.00: Level 800-900

Πόσα εργαστήρια θα γίνουν;

Συνολικά θα γίνουν 3 (τρία) 1ο Εργαστήριο (6 Δεκεμβρίου): ROMANCE, 2ο Εργαστήριο (14 Φεβρουαρίου): MYSTERY NIGHT, 3ο Εργαστήριο (13 Μαρτίου): SOAP OPERA.. Το κάθε εργαστήριο θα διαρκεί 90 λεπτά.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το εργαστήριο απευθύνεται στα επίπεδα 600 (Pre-L:ower), 700 (Lower), 800 (Advanced), 900 (Proficiency) και είναι κατάλληλο για επίδοξους συγγραφείς! αλλά και για όσους θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στην γραφή.

Τι περιλαμβάνουν τα εργαστήρια;

Τα εργαστήρια θα περιλαμβάνουν αναγνώσεις συζητήσεις και workshop. Τα workshop θα περιλαμβάνουν μικρές και δημιουργικές εργασίες, τύπου prompts, όπου οι συμμετέχοντες θα παράγουν ένα μικρό κείμενο με βάση κάποιες οδηγίες - τεχνικές που θα έχουν προκύψει ύστερα από ανάλυση παραδειγμάτων. Μέσω των ασκήσεων και παραδειγμάτων, με παρατηρήσεις στα γραπτά των συμμετεχόντων θα δοθεί έμφαση: στην πρώτη ιδέα, στους χαρακτήρες, στην πλοκή, στο περιβάλλον, στο δραματικό διάλογο, στο ρυθμό, στη φωνή.

Ποιοι θα διδάξουν;

Στο Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής θα διδάξει η κ. Κική Χατζοπούλου καθηγήτρια της Αγγλικής Φιλολογίας με ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες στη Δημιουργική Γραφή (Μεταπτυχιακό στην Δημιουργική Γραφή για εφήβους στο New School of New York).

Πόσο κοστίζει;

Το εργαστήριο προσφέρεται δωρεάν από το ELC Argiris Hatzopoulos.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος _________________________________________________ γονέας και κηδεμόνας του/της ________________________________________________ δηλώνω υπεύθυνα πως επιθυμώ το παιδί μου να συμμετέχει στην 1ο Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής του Φροντιστηρίου ELC

1 – 12 -2015

Υπογραφή