Ετήσιο πρόγραμμα Επαναληπτικών Τεστ και Ενημέρωσης γονέων 2017-18

Δευτέρα 30, Τρίτη 31 Οκτωβρίου, Τετάρτη 1 Νοεμβρίου

Κυριακή 5 Νοεμβρίου

1ο Επαναληπτικό Τεστ (100, 200, 300, 400, 500, 600)

1ο Επαναληπτικό Τεστ (700, 800, 900)

Κυριακή 19 Νοεμβρίου

1η Ενημέρωση γονέων

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου

Δευτέρα 18, Τρίτη 19, Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου

2ο Επαναληπτικό Τεστ (700, 800, 900)

2ο Επαναληπτικό Τεστ

(100, 200, 300, 400, 500, 600)

Τετάρτη 20, Πέμπτη 21, Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου

2η Ενημέρωση γονέων

& Χριστουγεννιάτικα Πάρτυ

Δευτέρα 5 - Τετάρτη 7 Μαρτίου

Κυριακή 11 Μαρτίου

3ο Επαναληπτικό Τεστ

(100, 200, 300, 400, 500, 600)

3ο Επαναληπτικό Τεστ (700, 800, 900)

Κυριακή 18 Μαρτίου

3η Ενημέρωση γονέων

Δευτέρα 4 Ιουνίου, Τρίτη 5, Τετάρτη 6 Ιουνίου

4ο Επαναληπτικό Τεστ

(100, 200, 300, 400, 500, 600)

Τετάρτη 6 Ιουνίου, Πέμπτη, 7, Παρασκευή 8 Ιουνίου

4η Ενημέρωση γονέων