Μερκενίδης Βασίλης, Proficiency (A Λυκείου) - Αργύρης ΧατζόπουλοςΜερκενίδης Βασίλης, Proficiency (A Λυκείου) - Αργύρης Χατζόπουλος

γιατί προσφέρουμε:

  • την καλύτερη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας για παιδιά, εφήβους και ενηλίκους, σε όλα τα επίπεδα από αρχαρίων μέχρι επίπεδο Proficiency και είμαστε γνωστοί για τα αποτελέσματα, γεγονός που αποδεικνύεται από την εμπιστοσύνη που δείχνουν γονείς και μαθητές οι οποίοι εγγράφονται στα προγράμματά μας κάθε χρόνο,

  • διδασκαλία από έμπειρους και καταρτισμένους καθηγητές της Αγγλικής,

  • τη χρήση των πλέον σύγχρονων και καινοτόμων διδακτικών μεθόδων,

  • τις πλήρως και σύγχρονα εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας,

  • την χρήση της πλέον πρόσφατης τεχνολογίας στην διδασκαλία της Αγγλικής, όπως πολυμέσων CD-ROMs και interactive υλικού στο διαδίκτυο,

  • το καταλληλότερο πρόγραμμα για τις ανάγκες σας, χάρη στα συστήματα αξιολόγησης και καθοδήγησης που χρησιμοποιούμε.