Αξιολόγηση

 

Η αξιολόγηση των μαθητών είναι λεπτομερής, γίνεται καθημερινά και περιοδικά (δίμηνα τεστ). Επειδή πιστεύουμε πως η επιτυχία είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, διδασκόντων, μαθητών αλλά και γονέων, γι’ αυτό και επιδιώκουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία μαζί σας με 4 τρόπους:

  1. με την δίμηνη ενημέρωση σας για τις επιδόσεις των μαθητών (τα παιδιά θα σας φέρνουν στο σπίτι μία φορά το μήνα μια καρτέλα με όλες τις επιδόσεις του μήνα οποία θα υπογράφεται και θα επιστρέφεται)
  2. με τις προγραμματισμένες συναντήσεις μαζί μας (parents’ days):
  3. με τις συναντήσεις με τους καθηγητές. Το διδακτικό προσωπικό βρίσκεται στη διάθεση σας σε προκαθορισμένες ώρες και μέρες προκειμένου να συζητήσει μαζί σας οποιαδήποτε απορία, παρατήρηση έχετε.
  4. με την δυνατότητα να παρακολουθήσετε ένα ολόκληρο μάθημα της τάξης του παιδιού σας. (Ο θεσμός αυτός εφαρμόζεται για πρώτη φορά εφέτος) Ερχόμενοι σε συνεννόηση με την/τον καθηγητήτης τάξης σας μπορείτε να ορίσετε ποια ημέρα μπορείτε να παρακολουθήσετε το μάθημα.

Τα επαναληπτικά τεστ για τη σχολική χρονιά 2015 - 16 θα γίνουν:


Πέμπτη 29 - Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

1ο Επαναληπτικό Τεστ (100 – 500)

1ο Επαναληπτικό Τεστ (600 - 900)

Κυριακή 15 Νοεμβρίου

1η Ενημέρωση γονέων

Τετάρτη 16 -Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου

2ο Επαναληπτικό Τεστ (100 – 500)

2ο Επαναληπτικό Τεστ (600 - 900)

Δευτέρα 21Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου

2η Ενημέρωση γονέων

& Χριστουγεννιάτικο Πάρτυ

Κυριακή 6 Μαρτίου

Δευτέρα 7 - Τετάρτη 9 Μαρτίου

3ο Επαναληπτικό Τεστ (600 - 900)

3ο Επαναληπτικό Τεστ (100 – 500)

Κυριακή 13 Μαρτίου

3η Ενημέρωση γονέων

Κυριακή 15 Μαΐου

4ο Τελικό Επαναληπτικό τεστ

(για παιδιά Γυμνασίου – Λυκείου)

Δευτέρα 30 Μαϊου - Τετάρτη 1 Ιουνίου

4ο Τελικό Επαναληπτικό τεστ (100 – 500)

Τετάρτη 1 - Παρασκευή 3 Ιουνίου

4η Ενημέρωση γονέων