Εργασίες στο σπίτι και βοήθεια από τους γονείς

Βαγγελιώ Τσιβλέρη, Level 300Βαγγελιώ Τσιβλέρη, Level 300

1. Ορθογραφία
Στόχος: η ορθή γραφή της Αγγλικής γλώσσας
Άσκηση στην τάξη: ορθογραφία, διδασκαλία κανόνων ορθογραφίας
Υποχρεώσεις στο σπίτι από που ξεκινάνε:
καθημερινή ενημέρωση του ευρετηρίου με το βασικό λεξιλόγιο, διόρθωση των λαθών γραπτή σημείωση 10 φορές το κάθε λάθος, πριν από κάθε μάθημα επανάληψη όλου του ευρετηρίου, υπαγορεύουμε παλαιότερες λέξεις που έχουμε εντοπίσει πως το παιδί κάνει συχνά λάθος,
έλεγχος του ευρετηρίου αν έχουν αντιγραφεί σωστά οι λέξεις

 

2. Ανάγνωση – Κατανόηση - Προφορική έκφραση
Στόχος: η σωστή εκφορά της Αγγλικής γλώσσας
η κατανόηση Αγγλικών κειμένων
η προφορική επικοινωνία
Άσκηση στην τάξη: ηχηρή ανάγνωση στην τάξη
στην τάξη όλοι μιλάμε μόνο Αγγλικά
ανοιχτές ερωτήσεις – ολοκληρωμένες απαντήσεις
διάλογος, παιχνίδια ρόλων
προφορική περίληψη λογοτεχνικών κειμένων, άρθρων από περιοδικά, εφημερίδες,
internet, ερωτήσεις κατανόησης
εντοπισμός αφηγηματικών τεχνικών
Listening: άσκηση στην ακουστική κατανόηση κειμένου
Υποχρεώσεις στο σπίτι: να διαβάζει ηχηρά το μάθημα αν έχει ζητηθεί απομνημόνευση κάποιου κειμένου ζητήστε του/της να σας το πει, ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων, ελέγχουμε αν έχει διαβάσει το λογοτεχνικό βιβλίου του, αν έχει προετοιμάσει την παρουσίαση του

 

3. Η γραπτή έκφραση
Στόχος: η παραγωγή γραπτού λόγου, η εκμάθηση συγκεκριμένων προτάσεων, σταθερών δομών που διέπουν τον γραπτό λόγο, οι οποίες θα βοηθήσουν στην παραγωγή του
Άσκηση στην τάξη: διδασκαλία της σύνταξης της Αγγλικής Γλώσσας διδασκαλία κανόνων περιγραφής, αφήγησης διδασκαλία της δομής των ιδεολογικών εκθέσεων, εργασίες με τη βοήθεια των πολυμέσων – ίντερνετ π.χ. Historical personalities Projects on literature
Υποχρεώσεις στο σπίτι: καθημερινά το παιδί καλείται να γράψει εργασίες εκθέσεις, προτάσεις ή μία  παράγραφο με τις λέξεις της ημέρας.

 

4. Τα παιχνίδια
Στόχος: ψυχαγωγικός: η χαρά του παιχνιδιού,
μαθησιακός: ανάκληση στη μνήμη κεκτημένων γνώσεων (επανάληψη) και αναπαραγωγή της ύλης
ψυχολογικός: καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος και υγιούς ανταγωνισμού

 

5. Η αξιολόγηση - επιβράβευση
Στόχος: η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αξιολόγηση της προόδου του/της μαθητή/τριας η αξιολόγηση στην ουσία είναι εκτίμηση όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλ. του δασκάλου, των παιδιών και των γονιών
Στην τάξη: καθημερινή αξιολόγηση: ορθογραφία, μικρά τεστ, listening, επαναληπτικά τεστ επιβράβευση της αριστείας αλλά και της προόδου

 

6. Τρόπος προετοιμασίας στο σπίτι
να γίνεται μία συγκεκριμένη ώρα και ημέρα δίχως ενοχλήσεις και διακοπές, δίχως βοήθειες εκτός κι αν ο δάσκαλος/α της έχει υποδείξει, στο τέλος να αρκείστε σ’ έναν έλεγχο